Ardımdaki Yıllar

Ard mda kalan y llar, T rkiye de demokrasi, h rriyet, insan haklar ve sosyal adalet i in s rekli bir sava veren iki insanla, annem ve babam, Sabiha ve Zekeriya Sertel le beraber ge ti Polis devletinin bask s y z nden, onlarla beraber 1950 de yurtd na kmak zorunda kald ktan sonra, Do u ve Bat Avrupa n n de i ik lkelerinde ya ad m, de i ik niversitelerde okudum, Ard mda kalan y llar, T rkiye de demokrasi, h rriyet, insan haklar ve sosyal adalet i in s rekli bir sava veren iki insanla, annem ve babam, Sabiha ve Zekeriya Sertel le beraber ge ti Polis devletinin bask s y z nden, onlarla beraber 1950 de yurtd na kmak zorunda kald ktan sonra, Do u ve Bat Avrupa n n de i ik lkelerinde ya ad m, de i ik niversitelerde okudum, de i ik sosyal rejimler, ya ant lar g rd m K sacas ok gezdim, ok g rd m, g rd klerim zerinde d nd m Y ld z Sertel in Ard mdaki Y llar , uzayan bir s rg nl n, s k nt lar n, anne ve baba ac s n n her anlamda tarihe d lm notlar Entelekt elin g n ll s rg nl n n yan na, siyasi bask lar n, ayr l n, yar m kalm ya amlar n ac s n da katan bu kitap, b t n bir hayat n i inde, yaln zca yazar n n ya ad klar a s ndan de il, farkl ya amlar n kesi me noktas nda olmas a s ndan bug n ok daha de erli
Ard mdaki Y llar Ard mda kalan y llar T rkiye de demokrasi h rriyet insan haklar ve sosyal adalet i in s rekli bir sava veren iki insanla annem ve babam Sabiha ve Zekeriya Sertel le beraber ge ti Polis devletinin

  • Title: Ardımdaki Yıllar
  • Author: Yıldız Sertel
  • ISBN: 9789754708974
  • Page: 447
  • Format: None
  • 1 thought on “Ardımdaki Yıllar”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *