Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı

D nyay Bug nde Sevmek, hem Hannah Arendt in politik d ncesi zerine , hem de politika, zg rl k, kimlik, hakikat, dayan ma, eylem gibi kavramlar etraf nda Hannah Arendt le birlikte d nyan n bug n zerine d nen bir kitap.Politikan n salt g , tahakk m ve rant payla m yla zde le tirilip itibars zla t r lmas na, t pk Arendt gibi itiraz var Berktay n S zde hakiD nyay Bug nde Sevmek, hem Hannah Arendt in politik d ncesi zerine , hem de politika, zg rl k, kimlik, hakikat, dayan ma, eylem gibi kavramlar etraf nda Hannah Arendt le birlikte d nyan n bug n zerine d nen bir kitap.Politikan n salt g , tahakk m ve rant payla m yla zde le tirilip itibars zla t r lmas na, t pk Arendt gibi itiraz var Berktay n S zde hakikatlere ve zorunluluklara dayal bu sahte politika n n kar s na, birincil amac zg rl k olan, kanaatlere ve olumsall a hakk n veren sahici politika aray n kar yor Endoktrinasyona kar anlaman n, taraf olmaya kar tav r alman n, karde li e kar dostlu un, kabileye sadakate kar d lay c olmayan dayan man n, kimliklerimiz aras nda dola abilme zg rl n n, benli i ne karan moderniteye kar politik eti in temeli olarak g rd amor mundi nin, d nyaya ihtimam g stermenin nemini vurgulayan Arendt in bu kavramla t rmalar na g n m zde feminizm dahil t m zg rl k siyasetlerin neden h l ok ihtiya duydu unu g steriyor.Berktay, kitab yazma gerek esini yle ifade ediyor Son zamanlara dek sivil y netimlerin ve politikac lar n hor g r ld Weimar Almanyas ile T rkiye aras ndaki benzerlik dikkat ekiciydi Askeri vesayetin geriletildi i ko ullarda ise, bu kez de sivil vesayet hayaletinin politik ortam zerinde dola t na tan k oluyoruz Dolay s yla politikan n ve politik olan n anlam n tart mak bug n zel bir nem kazan yor.
D nyay Bug nde Sevmek Hannah Arendt in Politika Anlay D nyay Bug nde Sevmek hem Hannah Arendt in politik d ncesi zerine hem de politika zg rl k kimlik hakikat dayan ma eylem gibi kavramlar etraf nda Hannah Arendt le birlikte d nyan n bug n zerine

  • Title: Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı
  • Author: Fatmagül Berktay Müge Gürsoy Sökmen
  • ISBN: 9789753428460
  • Page: 379
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *